Galleri Alaoui
Det finns alltid nya upptäckter att göra

Vägbeskrivning

Byrumsvägen 216 på Öland

Se en vägbeskrivning på Google

Söderifrån
Galleriet ligger ca 5 Mil norr om Borgholm.
Följ 136:an till Högby kyrka i Löttorp och svänger vänster i rondellen, den första efter Borgholm.Kör 500m och sväng höger på Byrumsvägen (det står Skäftekärr, Hornsjön med mera på skyltarna). Följ Byrumsvägen 5 Km så ser du Galleri Alaoui på höger sida.

Norrifrån
Följ 136:an till ca 1 mil söder om byxelkrok, sväng höger vid Bödas norra gräns mot Löttorp, Byrum. Följ vägen tvärs över Öland, ca 1 mil. När vägen svänger från öst-västlig riktning till sydlig riktning är du framme på ”Kalmar-sund sidan” på Byrumsvägen. Efter 1 1/2 km är du i Binnerbäck och efter ytterligare 1/2 km är du framme vid Galleri Alaoui.
Galleriet ligger på vänster sida av vägen.