Galleri Alaoui
Det finns alltid nya upptäckter att göra

Konst

Samtliga tavlor i galleriet nedan är till salu om inte annat anges.

Se livestreaming med Anna-Kajsa Alaoui som målar direkt från Artportables showroom

Se mer på Instagram

Ramarna för det möjliga finns i landskapet. ”Jag är mer en uttolkare än en skapare” säger Anna-Kajsa. Naturen är alltid så utsökt att fantasi inte behövs utan ett observant öga. Det finns alltid nya upptäckter att göra.

Men det rådande ljuset är näst intill obegränsat i sin variation så tolkningen är aldrig en enkel match. Hur tar formerna emot ljuset? Ljuset omformulerar alltid allting. Mycket av känslan inför det sedda beror av denna omformulering. I arbetet i ateljén uppfinner landskap+känsla sin nödvändiga teknik. Kontakten inåt i minneslagren måste återupplivas. Utan den kontakten stannar naturåtergivandet vid det dekorativa.

Annorlunda är arbetet med målningar som påbörjas utan förebild. Där får färgen söka sin egen utbredning, finna sina gränser. Att betraktaren sedan kan se varelser och ting som inte varit menade visar att beteckningen ”nonfigurativ konst” inte är en absolut kategori. Det ”nonfigurativa” hittar sin form och betydelse genom våra referenser.

En tredje kategori av Anna-Kajsas konst är bilder av människor, figurer. Ibland är de avsiktligt ditsatta, ibland dyker de bara upp under arbetets gång. En del av sitt yrkesverksamma liv har Anna-Kajsa arbetat som idrottslärare och med teater och därifrån kvarstår intresset för och fascinationen av kroppars uttryck, speciellt i rörelse. I dans, idrott, teater är tiden en medspelare. Man är i ett flöde. I bilden fasthålls ett enskilt moment, och när flödet upphör kan man närmare studera förhållandet till rummet, omgivningen. Någon hoppar, någon springer, någon drar ihop sig eller sträcker ut sig, någon tar ett steg.. Man har därmed etablerat en speciell relation till det som konstnären kallar ”rummet”, omvärlden. Och gesten, rörelsen kan, om man så vill, få en existentiell innebörd, säga något om hur man tar sig an världen, livet. Ett fruset ögonblick kan så bli föremål för år av översättningsarbete, till tolkning i form och färg.

Alla tavlor är olja på duk.